Imperialisme

Tanken om at beherske, at herske over andre, personer såvel som folkeslag, synes at have siddet i mennesket til alle tider.

Sidst revideret 3. 11. 2006 af Simon Laursen