Receptionen af antik filosofi

Kierkegaard

Nietzsche!!

Derrida!

Lars Rydbeck, Ångest i antiken - ett mentalitetshistoriskt problem
Lars Rydbeck, Grekerna upptäcker samvetet
Lars Rydbeck, Antik pessimism.