Receptionen af antik litteratur

Holberg

Litteratur

Elektronisk

Karen Dreyer Jørgensen, Klassikerne som referenceramme: Intertekstualitet hos Poliziano