ROMERNES KULTUR

Alle kulturer er dannet gennem århundredlang udvikling, og romernes er ikke nogen undtagelse - snarest tværtimod. Ganske vist var deres religion meget konservativ og stammede fra de dage, da byen Rom ikke havde nogen magt men var en lille ubetydelig plet midt i Italien. Ikke desto mindre var romerne et meget fleksibelt folk, der var i stand til at tilpasse sig enhver situation, og som var villige til at lære af de fremmede. Mest udtalt var dette måske med grækerne, som de lærte meget af. Romernes litteratur og kunst er en videreudvikling af grækernes, selvom den også er meget selvstændig; og romernes daglige levevis var meget påvirket af græske raffinementer.

Ligesom grækerne byggede romerne deres samfund op i små byer, der havde udstrakt selvstyre. Økonomisk var romerriget altovervejende et landbrugssamfund, og folk var som regel selvforsynende med deres fornødenheder. Ofte boede man inde i byen i et lille hus, mens landbrugsarbejdet foregik på en gård ude på landet, der mest var befolket med slaver - for romerne havde slaver som arbejdere.
Man kan få en god fornemmelse af, hvordan almindelige mennesker boede i Romerriget, ved at besøge de byer i Syditalien, Pompei og Herculaneum, der blev begravet ved det store vulkanudbrud i 79.


Tilbage til latin forside