Eksamen i oldtidskundskab

Reglerne for eksamen i old er samlet i læreplanen - som er bilag 46 til gymnasiebekendtgørelsen. Den findes lettest her:

Gymnasiebekendtgørelsen fra 2004, fagbilag 46.