Græske guder: generation 4

De vigtigste græske guder er de 12 olympiske guder. Nogle af dem - de største (f. eks. Zeus) - er børn af Kronos og Rhea og hører derfor i egentlig forstand til generation 3 af de græske guder. Andre (f. eks. Apollon, Athene og Dionysos er børn af Zeus og hører derfor egt. til i generation 4 - men disse guder er så mægtige og vigtige, at de alligevel hører til i det fineste selskab.

De guder, der fortælles om på denne side, er mindre guder - Herakles, den kraftfulde helt over alle helte, Asklepios, lægeguden, og Hebe gudinden for ungdommen, f. eks. Også dé er børn af Zeus eller en anden af de store 12 guder, men deres virkefelt er mindre og mere specialiseret.

Guderne i generation 4 er guder - dvs. de er udødelige, og de har evner, ingen mennesker kan håbe på at få. Men hvis man skal sætte de figurer, vi hører om i de græske myter, op i et hierarki, er de kun ganske let hævet over de græske helte, som vi hører om i disse fortællinger. Tvillingeparret Kastor og Polydeukes er en lille smule anderledes.

 

<<< Til generation 3 Til de græske myter >>>

Sidst revideret 9. 2. 2008 af Simon Laursen