Fadervor på dansk

Det har naturligvis ikke været meningen, at Martin skulle bede Fadervor på dansk.

Men man kender faktisk ordlyden på et dansk, der kun er lidt ældre end 1528. I et håndskrift fra ca. 1470 findes fadervor oversat til dansk med de ord, Martin siger. Bønnen indgår i en tekst, 'Lucidarius', der opsamler den mest nødvendige viden for en, der skal undervise små børn; formen er forresten - som i Donats grammatik - spørgsmål og svar, bare sådan, at det er eleven, der stiller spørgsmålene. 'Lucidarius' kendes fra mange sprog i Europa. Billedet til højre viser den side af håndskriftet, hvor Fadervor står. Klik på billedet for at få en større version af billedet.
I 1510 blev samme værk trykt af trykkeren Gotfred af Ghemen i København. Sprogdragten er nu lidt mere genkendelig for os:

Wor fader ther i hemerijg er
tilkommendis er tijt rijge
worde thin wilie i iorderige som han er i
hemerige. Giff oss i dagh wort daweligh
brødh Oc forladh oss wore brøde som wij
forlade them mod oss brydher Oc ledh oss
eij i fræstelse men frels oss aff alth onth Amen.

De første danske hele bibeloversættelser bliver udgivet i disse år. Den landflygtige kong Kristian II lader således en af sine nære medarbejdere, Hans Mikkelsen, udgive en dansk oversættelse af det nye testamente.
Senere, da han er blevet konge i 1536, lader Kristian III sin oversættelse udgive.

Tanken om at oversætte bibelen som helhed var opstået i Tyskland i kredsen omkring Luther.